Recipes

1 recipe containing “Paula’s Texas Grapefruit”, “syrup”, “lime juice”, “Paula’s Texas Grapefruit”, “Paula’s Texas Grapefruit”, “white rum”, “citrus liqueur”, “lime juice”, and “citrus liqueur”.

G